příležitostné příjmy

Příležitostné příjmy jsou slovíčkem, na které myslí náš zákon a týká se ojedinělých činností.

Daně, příležitostné příjmy, odvody jsou slovy, které asi nikdo z nás nemá rád. Ptáte se a hledáte informace, co vše musíte státu odvádět a jak vydávat patřičné doklady za svou prác, kolik si přivydělat?

Dali jsme dohromady ucelený přehled, ve kterém Vám popíšeme, jak si správně přivydělat díky SuperSousedovi a jak je to s daňovým přiznáním.

Téměř každý si ke svému zaměstnání nebo podnikání občas něco přivydělá. Jednou pomůžete za malou úplatu svému sousedovi, jindy prodáte nějakou svou věc. Pokud si například přivyděláte díky prodeji hub, které jste nasbírali, a nevejdou se Vám už domů, nemusíte nutně běžet na úřad a založit si živnostenský list.

I takové činnosti řeší náš zákon a najdeme je skryté pod slavným slovíčkem příležitostné příjmy.

Co jsou příležitostné příjmy?

Zákon příležitostné příjmy definuje jako příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem.

Příležitostnou činností může být například posekání zahrady kolegovi, úklid domácnosti babičce kamaráda, půjčení auta či sestavení nábytku sousedce, a to vše za úplatu. Takové činnosti musí být ojedinělé a jednorázové, na které nemáte živnostenské nebo jiné oprávnění (pracovní smlouvu, dohodu atd).

Pozor! Tyto činnosti se nesmí opakovat nebo probíhat systematicky, pak už se jedná o definici podnikání.

Pokud máte živnost nebo firmu, kde uvádíte své příjmy, musíte jako podnikající osoba zdanit vše v rámci svého podnikání.

Co je hlavní výhodou příležitostných příjmů?

To, že pokud příležitostné příjmy nepřesáhnou v úhrnu částku 30 tisíc korun, jsou tyto příjmy osvobozeny od daně.

Uklidíte-li přes SuperSouseda za 1 tisíc korun, dále posekáte sousedovi zahradu za 2 tisíce korun a tentýž rok prodáte nasbírané houby za 5 tisíc korun, součet je 8 tisíc a takové příjmy jsou od daně osvobozeny.

Podnikatelé navíc tyto příjmy mohou v určitých případech uplatnit jako výdaje z nákladů.

Co dělat, když přesáhnu limit 30 tisíc korun?

Jestliže součet všech příležitostných příjmů překročí hranici 30 tisíc korun, bez odečtení výdajů, musíte veškeré tyto příjmy uvést v daňovém přiznání.

Pozor! Neplatí, že se přiznává jen částka překračující zmíněných 30 tisíc.

Pokud se však jedná o soustavnou činnost vykonávanou za účelem dosažení příjmů, máte povinnost si pro ně zřídit živnostenské oprávnění. Jinak může být vaše činnost považována jako neoprávněné podnikání, za které Vám hrozí vysoké sankce. I když součet všech příjmů nepřekročí hranici 30 tisíc korun.

V zákoně se však také říká, že danit se musí veškeré příjmy, které přesáhnou 15 tisíc korun. K obavám však není žádný důvod, totiž právě příležitostné příjmy jsou z patnáctitisícového limitu od daně osvobozeny.

Co když jsem zaměstnanec a chci si přivydělat na SuperSousedovi?

Pokud si jako zaměstnanec přivyděláte v rámci příležitostných příjmů SuperSouseddo 6 tisíc korun, nemusíte tento příjem danit a ani podávat do daňového přiznání.

Pozor! Jde o hrubé příjmy do výše 6 tisíc korun, nikoli zisk!

Pokud se Vám však bude dařit a vyděláte si více než je tento limit, musíte celý výdělek přiznat a daň odvést státu.

Taktéž můžete ke svému zaměstnání podnikat jako OSVČ a vykonávat takové činnosti jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Začátek podnikání musíte ohlásit na patřičné instituce.

 

Jak je to s fakturami?

Na SuperSoused.cz, vy jako zhotovitelé, musíte vystavovat fakturu nebo příjmový doklad za svou práci a v celkové hodnotě zakázky (tedy celkové ceny, kterou klient platí do naší úschovy).

Děláte-li zakázku pro firmu nebo jste OSVČ, zde byste měli být schopni vystavovat vždy faktury.

Praktický příklad: Získáte zakázku montáže nábytku v hodnotě zakázky 1 tisíc korun. Z této částky nám odvedete 15% provizi, tj. 150 korun. Jakmile tedy zrealizujete zakázku, na Váš účet odesíláme 850 korun. Zákazníkovi musíte vystavit fakturu nebo daňový doklad v hodnotě celé zakázky – 1 tisíc korun, od nás následně obdržíte fakturu za provizi v hodnotě 150 korun, kterou si započtete v rámci své vydané faktury (daňového dokladu) zákazníkovi.

Jak jako podnikatel můžete uplatnit příležitostné příjmy?

Pokud podnikáte a někdo pro Vás vykonává práci, která pro něj je příležitostným příjmem, můžete dle zákona takový výdaj uplatnit a odečíst si jej z nákladů.

Veškerá provedená služba pak musí být prováděna na základě smlouvy (o dílo, kupní, inominátní).

Co si tedy hlídat v rámci příležitostných příjmů a na co nezapomenout?

V rámci příležitostných příjmů si hlídejte zejména:

  1. celkový součet příležitostných příjmů
  2. abyste prováděli své činnosti ojediněle
  3. vydávat a evidovat patřičné doklady za své činnosti
  4. abyste neprováděli činnosti, na které musíte mít živnost

 

 Chci být soused

Komentáře