Permakultura přináší do zahradničení a plánování pozemků nový pohled, který se zaměřuje na udržitelnost, efektivitu a harmonii s přírodou. Jedním z klíčových konceptů permakultury je rozdělení pozemku do zón. Tato metoda nám pomůže efektivně využít prostor a zdroje, což vede k vytvoření samostatného a dobře fungujícího ekosystému.

Představte si, že vaše zahrada nebo pozemek je jako dům.

Má různé místnosti a oblasti, které slouží různým účelům a vyžadují odlišnou úroveň péče a pozornosti. Zóny v permakultuře fungují podobně. Jsou navrženy tak, aby minimalizovaly zbytečnou práci a maximalizovaly produktivitu tím, že umisťují prvky, které vyžadují častou péči, blíže k domovu a ty, které vyžadují méně pozornosti, dále. .

Začínáme s Zónou 0, která představuje samotný dům.

Tento středobod zahrnuje všechny činnosti a zdroje, které potřebujete denně. Sem patří kuchyně, kde se vaří a připravuje jídlo, a kompostovací nádoby, kam ukládáte kuchyňský odpad. Dům je místem, kde plánujete a koordinujete všechny své aktivity na pozemku. 

Hned vedle je Zóna 1, která obklopuje dům a je místem, kam nejčastěji chodíte.

Zóna 1 zahrnuje zahradu s bylinkami, zeleninou a rostlinami, které vyžadují denní péči a sklizeň. Je to také místo pro dešťové sudy na sběr vody, kompostéry a menší skleníky. V této zóně trávíte nejvíce času, takže je důležité mít vše po ruce. 

Zóna 2 je místem, kde se nacházejí rostliny a zvířata, které vyžadují pravidelnou, ale ne každodenní péči.

Sem patří ovocné stromy, keře, větší zeleninové záhony a malá zvířata, jako jsou slepice nebo králíci. V této zóně můžete také mít menší jezírka nebo rybníčky, které podporují biodiverzitu a poskytují vodu pro zavlažování. 

Když se posuneme dále, dostaneme se do Zóny 3, která je určena pro plodiny a zvířata, jež vyžadují minimální údržbu.

Tato zóna může zahrnovat větší pole s obilovinami, louky pro pastevní zvířata a větší ovocné sady. Péče o tuto oblast je méně častá, často sezónní, ale stále důležitá pro celkovou produktivitu pozemku. 

Zóna 4 je polodivoká oblast, kde se příroda může volně rozvíjet.

Je to místo pro sběr dřeva, bylin, a divokého ovoce. Zóna 4 slouží jako rezerva, která poskytuje cenné zdroje a zároveň podporuje přirozenou biodiverzitu.

Nakonec máme Zónu 5, která je zcela divoká.

Tento prostor je ponechán přírodě, aby se mohla rozvíjet bez lidského zásahu. Zóna 5 je důležitá pro ochranu divoké fauny a flóry a slouží také jako místo pro pozorování přírody a učení se z jejích procesů. 

Představte si svou zahradu jako dynamický organismus, kde každá část hraje svou roli. Tím, že promyšleně umístíme různé prvky a činnosti do správných zón, můžeme snížit svou pracovní zátěž, zvýšit produktivitu a vytvořit prostředí, které je zdravé pro nás i pro přírodu. Permakultura není jen o pěstování rostlin, ale o vytváření životních prostorů, které jsou udržitelné, harmonické a krásné. Tak proč nezačít plánovat své zóny ještě dnes a objevit kouzlo permakulturního zahradničení? 

Komentáře