Ovocné stromy jsou nejen krásným doplňkem vaší zahrady, ale také zdrojem chutného a zdravého ovoce. Aby však mohli plodit bohatou a zdravou úrodu, je nutná pravidelná a odborná péče. Jednou z největších výzev pro zahradníky jsou parazité, kteří mohou ovocné stromy napadnout.

Mšice

Mšice jsou velmi malé, obvykle menší než 3 mm a mohou být zelené, černé, hnědé, žluté, nebo dokonce narůžovělé. Často se shlukují na nových výhoncích a na spodní straně listů. Mšice sají šťávy z listů a výhonů, což může vést k deformaci a oslabení stromů.

Napadené rostliny mají typicky zkroucené, žloutnoucí nebo padající listy. Mšice také vylučují lepkavou substanci zvanou medovice, která může přitahovat mravence.

 

Prevence a léčba

 • Udržujte v zahradě přirozené predátory mšic, jako jsou pestřenky, slunéčka sedmitečná nebo pavouci.
 • Plevel může sloužit jako hostitelská rostlina pro mšice, proto je důležité pravidelně odstraňovat.
 • Ředěný roztok mýdla a vody může být efektivní při prvních známkách napadení.
 • Přírodní oleje mohou pomoci zadusit mšice – např. Nimbový nebo mandlový ole
 • Biologické insekticidy obsahují kmeny bakterií Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) a ty mohou být účinné proti mšicím.

         

Obaleči

Obaleči jsou skupina motýlů, jejichž larvy (housenky) se živí vnitřkem plodů, listů nebo stonků hostitelských rostlin, což může vést k vážnému poškození. Některé druhy jsou vázány k určité hostitelské rostlině, například obaleč jablečný (Cydia pomonella) je známý škůdce jabloní. Poškození způsobené obaleči je často patrné na plodech, které mají vstupní nebo výstupní otvory a jsou naplněné výkaly housenek. U listů můžete vidět zahnutí nebo minerální tunely.

Jak obaleče poznáme?

 • Dospělí motýli: Obaleči jsou malí až středně velcí motýli s rozpětím křídel obvykle mezi 1 a 3 cm. Křídla mají často specifické vzory, které mohou pomoci v identifikaci konkrétních druhů.
 • Larvy: Housenky jsou obvykle krémové nebo růžové s tmavší hlavou. Živí se vnitřkem plodů, což činí jejich detekci obtížnější.

Prevence a léčba

 • Odstranění opadaného ovoce a zbytků rostlin zpod stromů může snížit populaci obalečů.
 • Feromonové pasti: Pomáhají monitorovat a snižovat populaci dospělých motýlů.
 • Aplikace olejových postřiků na stromy během vegetačního klidu může zabít přezimující stadia.
 • Vypuštění přirozených nepřátel, jako jsou parazitické vosy, které parazitují na housenkách obalečů
 • V ČR lze použít přípravky na bázi cypermethrinu nebo spinosadu.

 

Třešňová muška

Tento škůdce je zvláště problematický u třešní, kam klade svá vajíčka. Larvy, které se z nich líhnou, pak konzumují dužninu plodu

Prevence a léčba

 1. Udržujte čistotu pod stromy odstraněním opadaného ovoce a listí, které může sloužit jako úkryt pro larvy a dospělé jedince.
 2. Ochranné sítě mohou zabránit dospělým muškám v přístupu k plodům pro kladení vajíček.
 3. Využijte feromonové pasti k lákání a odchytu dospělých mušek, což pomáhá snížit populaci škůdců.
 4. Aplikace kaolinového nátěru na stromy může odrazovat mušky od kladení vajíček na plody.
 5. Infikované plody je vhodné co nejdříve odstranit a zlikvidovat, aby se předešlo dalšímu šíření.
 6. V některých případech můžete využít přirozených predátorů třešňové mušky, jako jsou některé druhy vos, které parazitují na jejích larvách.

Vlnatka révová

Vlnatka révová (Planococcus ficus) je škůdce, který se vyskytuje převážně na vinné révě, ale může napadat i další druhy rostlin. Tento škůdce tvoří bílé voskovité povlaky na spodní straně listu a na výhonech. Živí se mízou z listů, výhonků a plodů, což může vést k významnému oslabení rostlin a snížení úrody. Kromě fyzického poškození rostlin vlnatky také vylučují medovici, která může přilákat mravence, což dále zhoršuje zdravotní stav rostlin. Zde jsou některé metody prevence a léčby:

Prevence a léčba

 1. Rychlé odstranění a zničení napadených částí rostlin může pomoci zamezit šíření škůdců.
 2. Čistota v okolí rostlin: Udržujte oblast kolem rostlin čistou od odumřelých rostlinných zbytků, které mohou posloužit jako úkryt pro škůdce.
 3. Ochranné sítě a kryty: Použití ochranných sítí nebo krytů může zabránit škůdcům v dosažení rostlin.Využití přirozených predátorů, jako jsou určité druhy slunéček, vos, nebo larvocidních střevlíků, které se živí vlnatkami.
 4. Použití olejů může pomoci zamezit vývoji vlnatek tím, že zasáhne larvy a dospělce. Oleje obalí škůdce a brání jim v dýchání.
 5. Aplikace roztoku mýdla a vody může být účinná pro malé populace vlnatek. Mýdlový roztok narušuje vnější vrstvu škůdců a usnadňuje jejich odstranění.
 6. Spreje na bázi octa mohou být také užitečné pro odstraňování malých populací škůdců, ale je třeba být opatrný, aby nedošlo k poškození rostlin.

Při léčbě vlnatky révové kombinujte různé metody a přizpůsobte je konkrétní situaci a stupni napadení. 

Šupinatka

Šupinatky jsou skupina škůdců, kteří napadají širokou škálu rostlin, včetně ovocných stromů, okrasných rostlin a pokojových rostlin. Šupinatky jsou malí, nepohybliví hmyzí škůdci, kteří jsou chráněni voskovitým nebo šupinovitým krytem, pod kterým sají mízu z rostlin. Toto napadení může oslabit rostlinu, způsobit deformace listů, zpomalení růstu a v extrémních případech i smrt rostliny. 

Jak poznáme šupinatky:

 • Vzhled: Malé, ploché nebo mírně vypouklé štítky nebo šupiny různých barev (bílé, hnědé, šedé) na stoncích, listech a někdy i na plodech.
 • Přítomnost medovice: Lepkavá, sladká substanci (medovice) na listech nebo pod rostlinou, která může přitahovat mravence.
 • Růst sazovky: Černá, sazovitá plíseň, která se vyvíjí na medovici.

Prevence a léčba

 1. Časté prohlížení rostlin pomáhá včas odhalit šupinatky.
 2. Nově přivezené rostliny udržujte odděleně od ostatních, dokud je důkladně neprohlédnete
 3. Rychlé odstranění a zničení napadených částí rostlin.
 4. Aplikace přírodních olejů může zadusit šupinatky tím, že zablokuje jejich dýchací otvory.
 5. Využití přirozených nepřátel, jako jsou predátoři a parazitoidi (např. určité druhy slunéček, vos, a larvocidních střevlíků), kteří se živí šupinatkami.

Při léčbě pečlivě sledujte reakci rostlin na použité metody a případně upravte postup. Někdy může být nutné opakovat aplikaci olejů nebo insekticidů, aby se dosáhlo úplného odstranění šupinatek.

 

 

Základní principy péče o ovocné stromy

Preventivní péče je klíčem k zajištění zdraví a plodnosti ovocných stromů. Zde jsou některé základní kroky:

 1. Pravidelná kontrola – Pravidelně kontrolujte stromy na známky parazitů nebo chorob.
 2. Správný řez – Udržujte stromy řezem v dobrém zdravotním stavu a formě, což napomáhá prevenci. Více se dozvíte v našem článku zde
 3. Hygiena – Udržujte čistotu v okolí stromů, odstraňujte opadané listy a ovoce, které mohou být zdrojem infekce.
 4. Vyvážená výživa – Poskytujte stromům vyváženou výživu, která zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám.
 5. Vhodná ochrana – Používejte vhodné ochranné přípravky s ohledem na specifické škůdce a choroby, které v dané oblasti hrozí.

   

  Abychom udrželi naše ovocné stromy zdravé a bohatě plodící, musíme být ostražití a proaktivní v boji proti škůdcům. Nezapomeňte, že nejlepší obranou je kombinace preventivních opatření, správné péče o stromy a použití vhodných ochranných prostředků v případě potřeby.

 

 

Komentáře